Mỡ trăn giúp cải thiện cân nặng?
 Hỏi: Con gái tôi bị đau dạ dày từ năm lớp 4, nay đã ổn định. Khi chưa đau dạ dày, cháu to khoẻ, ăn rất khoẻ. Từ khi uống thuốc chữa dạ dày đến nay, cháu ăn ít, người bé và yếu. Hiện nay, tuy đang học đại học, được bồi dưỡng tốt, song cháu vẫn chỉ ở mức 40 - 41kg. Tôi định mua mỡ trăn cho cháu dùng để cải thiện cân nặng. Như thế có nên không? - Tạ Văn Năm (Nam Trực, Nam Đ khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dap Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày !!!
9.9 10 999
Loading...

khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dap

 Hỏi: Con gái tôi bị đau dạ dày từ năm lớp 4, nay đã ổn định. Khi chưa đau dạ dày, cháu to khoẻ, ăn rất khoẻ. Từ khi uống thuốc chữa dạ dày đến nay, cháu ăn ít, người bé và yếu. Hiện nay, tuy đang học đại học, được bồi dưỡng tốt, song cháu vẫn chỉ ở mức 40 - 41kg. Tôi định mua mỡ trăn cho cháu dùng để cải thiện cân nặng. Như thế có nên không? - Tạ Văn Năm (Nam Trực, Nam Đ khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dap

hoc php nang cao học php nâng cao

khoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Tin tức khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Chăm sóc sức khỏe khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Chăm sóc sức khỏe cho trẻ em khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Chăm sóc sức khỏe vị thành niên khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ mang thai khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Bệnh chuyên khoa khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Giáo dục giới tính khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Eva khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Adam khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Các biện pháp tránh thai khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Làm đẹp khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Dinh dưỡng khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Danh nhân y học khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Danh nhân y học trong nước khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Danh nhân y học quốc tế khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Thuốc khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Đông y khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Tây y khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Ung thư khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Mẹo nhỏ khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Cơ thể tôi khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Tình dục khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Hỏi và đáp khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Công nghệ y tế khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Tiểu đường khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Tim mạch khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Viêm xoang khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Amiđan khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Tóc khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Bộ não khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Miệng khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Mắt khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Tai khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Răng khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Tự kỷ khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Bệnh trĩ khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Dân văn phòng khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Bệnh thận khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Kiến thức thường thức khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Gut khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Mũi khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Chia sẻ và tâm sự khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Tiểu đường , đái tháo đường khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Bệnh viêm gan siêu vi A khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Bệnh viêm phổi khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Bệnh viêm dạ dày khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Sơ cứu khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Bệnh viêm đại tràng khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Bệnh lây qua đường tình dục khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Ung thư cổ tử cung khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Bệnh hen suyễn khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày HPV khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày HIV khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Bệnh sản phụ khoa khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Bệnh xuất tinh sớm khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Các bệnh về da khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Lưỡi khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Hiếm muộn khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Sỏi thận khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Da khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Công ty y dược khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Bệnh đầy hơi và trướng bụng khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Thuốc chữa bệnh gút (gout) khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Thuốc chữa bệnh phụ nữ - bệnh phụ khoa khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Dụng cụ y tế khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dap

Bài viết liên quan

Bạn đã đọc

  motrangiupcaithiencannang mo tran giup cai thien can nang Mỡ trăn giúp cải thiện cân nặng?

  ng để cải thiện cân nặng. Như thế có nên không? - Tạ Văn Năm (Nam Trực, Nam Đ

  iết đó là bệnh dạ dày ở dạng nào (bệnh cụ thể). Nếu muốn dùng Đông y để cải thiện thể trạng thì có thể uống thuốc bổ khí huyết, vì theo Đông y, kưỡng tốt, song cháu vẫn chỉ ở mức 40 - 41kg. Tôi định mua mỡ trăn cho cháu dùng để cải thiện cân nặng. Như thế có nên không? - Tạ Văn Năm (Nam Trực, Nam Đ

  khoe dep Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày Mỡ trăn giúp cải thiện cân nặng mo tran giup cai thien can nang khoe dep Tin tức Mỡ trăn giúp cải thiện cân nặng mo tran giup cai thien can nang khoe dep Chăm sóc sức khỏe Mỡ trăn giúp cải thiện cân nặng mo tran giup cai thien can nang khoe dep Chăm sóc sức khỏe cho trẻ em Mỡ trăn giúp cải thiện cân nặng mo tran giup cai thien can nang khoe dep Chăm sóc sức khỏe vị thành niên Mỡ trăn giúp cải thiện cân nặng mo tran giup cai thien can nang khoe dep Chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi Mỡ trăn giúp cải thiện cân nặng mo tran giup cai thien can nang khoe dep Chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ mang thai Mỡ trăn giúp cải thiện cân nặng mo tran giup cai thien can nang khoe dep Bệnh chuyên khoa Mỡ trăn giúp cải thiện cân nặng mo tran giup cai thien can nang khoe dep Giáo dục giới tính Mỡ trăn giúp cải thiện cân nặng mo tran giup cai thien can nang khoe dep Eva Mỡ trăn giúp cải thiện cân nặng mo tran giup cai thien can nang khoe dep Adam Mỡ trăn giúp cải thiện cân nặng mo tran giup cai thien can nang khoe dep Các biện pháp tránh thai Mỡ trăn giúp cải thiện cân nặng mo tran giup cai thien can nang khoe dep Làm đẹp Mỡ trăn giúp cải thiện cân nặng mo tran giup cai thien can nang khoe dep Dinh dưỡng Mỡ trăn giúp cải thiện cân nặng mo tran giup cai thien can nang khoe dep Danh nhân y học Mỡ trăn giúp cải thiện cân nặng mo tran giup cai thien can nang khoe dep Danh nhân y học trong nước Mỡ trăn giúp cải thiện cân nặng mo tran giup cai thien can nang khoe dep Danh nhân y học quốc tế Mỡ trăn giúp cải thiện cân nặng mo tran giup cai thien can nang khoe dep Thuốc Mỡ trăn giúp cải thiện cân nặng mo tran giup cai thien can nang khoe dep Đông y Mỡ trăn giúp cải thiện cân nặng mo tran giup cai thien can nang khoe dep Tây y Mỡ trăn giúp cải thiện cân nặng mo tran giup cai thien can nang khoe dep Ung thư Mỡ trăn giúp cải thiện cân nặng mo tran giup cai thien can nang khoe dep Mẹo nhỏ Mỡ trăn giúp cải thiện cân nặng mo tran giup cai thien can nang khoe dep Cơ thể tôi Mỡ trăn giúp cải thiện cân nặng mo tran giup cai thien can nang khoe dep Tình dục Mỡ trăn giúp cải thiện cân nặng mo tran giup cai thien can nang khoe dep Hỏi và đáp Mỡ trăn giúp cải thiện cân nặng mo tran giup cai thien can nang khoe dep Công nghệ y tế Mỡ trăn giúp cải thiện cân nặng mo tran giup cai thien can nang khoe dep Tiểu đường Mỡ trăn giúp cải thiện cân nặng mo tran giup cai thien can nang khoe dep Tim mạch Mỡ trăn giúp cải thiện cân nặng mo tran giup cai thien can nang khoe dep Viêm xoang Mỡ trăn giúp cải thiện cân nặng mo tran giup cai thien can nang khoe dep Amiđan Mỡ trăn giúp cải thiện cân nặng mo tran giup cai thien can nang khoe dep Tóc Mỡ trăn giúp cải thiện cân nặng mo tran giup cai thien can nang khoe dep Bộ não Mỡ trăn giúp cải thiện cân nặng mo tran giup cai thien can nang khoe dep Miệng Mỡ trăn giúp cải thiện cân nặng mo tran giup cai thien can nang khoe dep Mắt Mỡ trăn giúp cải thiện cân nặng mo tran giup cai thien can nang khoe dep Tai Mỡ trăn giúp cải thiện cân nặng mo tran giup cai thien can nang khoe dep Răng Mỡ trăn giúp cải thiện cân nặng mo tran giup cai thien can nang khoe dep Tự kỷ Mỡ trăn giúp cải thiện cân nặng mo tran giup cai thien can nang khoe dep Bệnh trĩ Mỡ trăn giúp cải thiện cân nặng mo tran giup cai thien can nang khoe dep Dân văn phòng Mỡ trăn giúp cải thiện cân nặng mo tran giup cai thien can nang khoe dep Bệnh thận Mỡ trăn giúp cải thiện cân nặng mo tran giup cai thien can nang khoe dep Kiến thức thường thức Mỡ trăn giúp cải thiện cân nặng mo tran giup cai thien can nang khoe dep Gut Mỡ trăn giúp cải thiện cân nặng mo tran giup cai thien can nang khoe dep Mũi Mỡ trăn giúp cải thiện cân nặng mo tran giup cai thien can nang khoe dep Chia sẻ và tâm sự Mỡ trăn giúp cải thiện cân nặng mo tran giup cai thien can nang khoe dep Tiểu đường , đái tháo đường Mỡ trăn giúp cải thiện cân nặng mo tran giup cai thien can nang khoe dep Bệnh viêm gan siêu vi A Mỡ trăn giúp cải thiện cân nặng mo tran giup cai thien can nang khoe dep Bệnh viêm phổi Mỡ trăn giúp cải thiện cân nặng mo tran giup cai thien can nang khoe dep Bệnh viêm dạ dày Mỡ trăn giúp cải thiện cân nặng mo tran giup cai thien can nang khoe dep Sơ cứu Mỡ trăn giúp cải thiện cân nặng mo tran giup cai thien can nang khoe dep Bệnh viêm đại tràng Mỡ trăn giúp cải thiện cân nặng mo tran giup cai thien can nang khoe dep Bệnh lây qua đường tình dục Mỡ trăn giúp cải thiện cân nặng mo tran giup cai thien can nang khoe dep Ung thư cổ tử cung Mỡ trăn giúp cải thiện cân nặng mo tran giup cai thien can nang khoe dep Bệnh hen suyễn Mỡ trăn giúp cải thiện cân nặng mo tran giup cai thien can nang khoe dep HPV Mỡ trăn giúp cải thiện cân nặng mo tran giup cai thien can nang khoe dep HIV Mỡ trăn giúp cải thiện cân nặng mo tran giup cai thien can nang khoe dep Bệnh sản phụ khoa Mỡ trăn giúp cải thiện cân nặng mo tran giup cai thien can nang khoe dep Bệnh xuất tinh sớm Mỡ trăn giúp cải thiện cân nặng mo tran giup cai thien can nang khoe dep Các bệnh về da Mỡ trăn giúp cải thiện cân nặng mo tran giup cai thien can nang khoe dep Lưỡi Mỡ trăn giúp cải thiện cân nặng mo tran giup cai thien can nang khoe dep Hiếm muộn Mỡ trăn giúp cải thiện cân nặng mo tran giup cai thien can nang khoe dep Sỏi thận Mỡ trăn giúp cải thiện cân nặng mo tran giup cai thien can nang khoe dep Da Mỡ trăn giúp cải thiện cân nặng mo tran giup cai thien can nang khoe dep Công ty y dược Mỡ trăn giúp cải thiện cân nặng mo tran giup cai thien can nang khoe dep Bệnh đầy hơi và trướng bụng Mỡ trăn giúp cải thiện cân nặng mo tran giup cai thien can nang khoe dep Thuốc chữa bệnh gút (gout) Mỡ trăn giúp cải thiện cân nặng mo tran giup cai thien can nang khoe dep Thuốc chữa bệnh phụ nữ - bệnh phụ khoa Mỡ trăn giúp cải thiện cân nặng mo tran giup cai thien can nang khoe dep Dụng cụ y tế Mỡ trăn giúp cải thiện cân nặng mo tran giup cai thien can nang

   Hỏi: Con gái tôi bị đau dạ dày từ năm lớp 4, nay đã ổn định. Khi chưa đau dạ dày, cháu to khoẻ, ăn rất khoẻ. Từ khi uống thuốc chữa dạ dày đến nay, cháu ăn ít, người bé và yếu. Hiện nay, tuy đang học đại học, được bồi dưỡng tốt, song cháu vẫn chỉ ở mức 40 - 41kg. Tôi định mua mỡ trăn cho cháu dùng để cải thiện cân nặng. Như thế có nên không? - Tạ Văn Năm (Nam Trực, Nam Định).

   GS Hoàng Bảo Châu trả lời: Bệnh ở dạ dày thì những thức cho vào dạ dày phải phù hợp. Nếu là viêm ở dạ dày thì ăn đồ nóng, cay vào sẽ đau thêm.

  Mỡ trăn giúp cải thiện cân nặng mo tran giup cai thien can nang

   Một số bệnh dạ dày khác lại ăn đồ lạnh vào đau hơn. Cần phải biết đó là bệnh dạ dày ở dạng nào (bệnh cụ thể). Nếu muốn dùng Đông y để cải thiện thể trạng thì có thể uống thuốc bổ khí huyết, vì theo Đông y, kém ăn uống sẽ dẫn đến thiếu dinh dưỡng (khí huyết kém).

   Thiếu dinh dưỡng thì cơ thể không được nuôi dưỡng khiến người gầy. Bạn nên đưa cháu đến bệnh viện Đông y để khám, cắt thuốc bồi bổ cơ thể. Còn mỡ trăn, đến nay chưa có bằng chứng gì về việc dùng mỡ trăn giúp tăng cân. Đặc biệt khi bị dạ dày thì nên thận trọng khi dùng mỡ trăn.

  Theo kienthuc.net.vn

  Touch