Cấu tạo và chức năng của da
Từ ngoài vào trong, da gồm 3 phần của da: thượng bì, bì và hạ bì 1. THƯỢNG BÌ: (hay còn gọi biểu bì – ngoại biểu bì) - Lớp sừng: gồm những tế bào sừng xếp lớp như mái ngói lợp nhà chứa khoảng 10 lớp tế bào: 5 lớp ở dưới là lớp các tế bào non có hình dạng mập tròn, căng mọng nên khi các lớp này trồi lên chúng ta có cơ hội có một làn da đẹp. 5 lớp tế bào phía trên càng lên trên khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dap Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày !!!
9.9 10 999
Loading...

khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dap

Từ ngoài vào trong, da gồm 3 phần của da: thượng bì, bì và hạ bì 1. THƯỢNG BÌ: (hay còn gọi biểu bì – ngoại biểu bì) - Lớp sừng: gồm những tế bào sừng xếp lớp như mái ngói lợp nhà chứa khoảng 10 lớp tế bào: 5 lớp ở dưới là lớp các tế bào non có hình dạng mập tròn, căng mọng nên khi các lớp này trồi lên chúng ta có cơ hội có một làn da đẹp. 5 lớp tế bào phía trên càng lên trên khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dap

Truyen hay Truyện hay

khoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Tin tức khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Chăm sóc sức khỏe khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Chăm sóc sức khỏe cho trẻ em khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Chăm sóc sức khỏe vị thành niên khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ mang thai khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Bệnh chuyên khoa khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Giáo dục giới tính khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Eva khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Adam khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Các biện pháp tránh thai khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Làm đẹp khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Dinh dưỡng khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Danh nhân y học khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Danh nhân y học trong nước khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Danh nhân y học quốc tế khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Thuốc khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Đông y khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Tây y khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Ung thư khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Mẹo nhỏ khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Cơ thể tôi khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Tình dục khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Hỏi và đáp khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Công nghệ y tế khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Tiểu đường khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Tim mạch khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Viêm xoang khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Amiđan khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Tóc khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Bộ não khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Miệng khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Mắt khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Tai khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Răng khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Tự kỷ khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Bệnh trĩ khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Dân văn phòng khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Bệnh thận khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Kiến thức thường thức khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Gut khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Mũi khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Chia sẻ và tâm sự khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Tiểu đường , đái tháo đường khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Bệnh viêm gan siêu vi A khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Bệnh viêm phổi khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Bệnh viêm dạ dày khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Sơ cứu khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Bệnh viêm đại tràng khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Bệnh lây qua đường tình dục khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Ung thư cổ tử cung khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Bệnh hen suyễn khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày HPV khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày HIV khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Bệnh sản phụ khoa khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Bệnh xuất tinh sớm khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Các bệnh về da khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Lưỡi khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Hiếm muộn khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Sỏi thận khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Da khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Công ty y dược khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Bệnh đầy hơi và trướng bụng khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Thuốc chữa bệnh gút (gout) khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Thuốc chữa bệnh phụ nữ - bệnh phụ khoa khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Dụng cụ y tế khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dap

Bạn đã đọc

  cautaovachucnangcuada cau tao va chuc nang cua da Cấu tạo và chức năng của da

  giống nhau. Có 2 lớp ngoại biểu bì và nội biểu bì có chức năng bao bọc và csp; Bì chi tuyến: Hoạt động mạnh: da nhờn Hoạt động yếu: da khô Hoạt động điều hòa: da thường Hoạt động mạnh ở trán, mũi, cằm: da hỗn hợp Bì chi tuyẑ (melanocyte) có nhiệm vụ tổng hợp hắc tố melanin quyết định màu da của mỗi người. Nếu bị chấn thương ở lớp ngoại biểu bì thì không có sẹo Nếu bị cda để cho da được đẹp mịn màng tươi sáng. - Chu kỳ tái tạo da của người dưới 15 tuổi là: 10-15 ngày - Chu kỳ tái tạo da của ngươì 18 tuồi : 18-20 ngày - Cớp các tế bào non có hình dạng mập tròn, căng mọng nên khi các lớp này trồi lên chúng ta có cơ hội có một làn da đẹp. 5 lớp tế bào phía trên càng lên trên

  Hai bên má thì khô 5. Da nhạy cảm (sensitive skin): bị dị ứng khi sử dụng bất kỳ mỹ phẩm nào hoặc bị dị ứng khi thời tiết thay đổi 6. Da dị ứng (allergic Châu Âu da trắng - Dân tộc Châu Phi da đen Xét về cấu tạo, da người cơ bản là giống nhau. Có 2 lớp ngoại biểu bì và nội biểu bì có chức năng bao bọc và csp; Bì chi tuyến: Hoạt động mạnh: da nhờn Hoạt động yếu: da khô Hoạt động điều hòa: da thường Hoạt động mạnh ở trán, mũi, cằm: da hỗn hợp Bì chi tuyẑ (melanocyte) có nhiệm vụ tổng hợp hắc tố melanin quyết định màu da của mỗi người. Nếu bị chấn thương ở lớp ngoại biểu bì thì không có sẹo Nếu bị cda để cho da được đẹp mịn màng tươi sáng. - Chu kỳ tái tạo da của người dưới 15 tuổi là: 10-15 ngày - Chu kỳ tái tạo da của ngươì 18 tuồi : 18-20 ngày - Cớp các tế bào non có hình dạng mập tròn, căng mọng nên khi các lớp này trồi lên chúng ta có cơ hội có một làn da đẹp. 5 lớp tế bào phía trên càng lên trên

  khoe dep Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày Cấu tạo và chức năng của da cau tao va chuc nang cua da khoe dep Tin tức Cấu tạo và chức năng của da cau tao va chuc nang cua da khoe dep Chăm sóc sức khỏe Cấu tạo và chức năng của da cau tao va chuc nang cua da khoe dep Chăm sóc sức khỏe cho trẻ em Cấu tạo và chức năng của da cau tao va chuc nang cua da khoe dep Chăm sóc sức khỏe vị thành niên Cấu tạo và chức năng của da cau tao va chuc nang cua da khoe dep Chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi Cấu tạo và chức năng của da cau tao va chuc nang cua da khoe dep Chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ mang thai Cấu tạo và chức năng của da cau tao va chuc nang cua da khoe dep Bệnh chuyên khoa Cấu tạo và chức năng của da cau tao va chuc nang cua da khoe dep Giáo dục giới tính Cấu tạo và chức năng của da cau tao va chuc nang cua da khoe dep Eva Cấu tạo và chức năng của da cau tao va chuc nang cua da khoe dep Adam Cấu tạo và chức năng của da cau tao va chuc nang cua da khoe dep Các biện pháp tránh thai Cấu tạo và chức năng của da cau tao va chuc nang cua da khoe dep Làm đẹp Cấu tạo và chức năng của da cau tao va chuc nang cua da khoe dep Dinh dưỡng Cấu tạo và chức năng của da cau tao va chuc nang cua da khoe dep Danh nhân y học Cấu tạo và chức năng của da cau tao va chuc nang cua da khoe dep Danh nhân y học trong nước Cấu tạo và chức năng của da cau tao va chuc nang cua da khoe dep Danh nhân y học quốc tế Cấu tạo và chức năng của da cau tao va chuc nang cua da khoe dep Thuốc Cấu tạo và chức năng của da cau tao va chuc nang cua da khoe dep Đông y Cấu tạo và chức năng của da cau tao va chuc nang cua da khoe dep Tây y Cấu tạo và chức năng của da cau tao va chuc nang cua da khoe dep Ung thư Cấu tạo và chức năng của da cau tao va chuc nang cua da khoe dep Mẹo nhỏ Cấu tạo và chức năng của da cau tao va chuc nang cua da khoe dep Cơ thể tôi Cấu tạo và chức năng của da cau tao va chuc nang cua da khoe dep Tình dục Cấu tạo và chức năng của da cau tao va chuc nang cua da khoe dep Hỏi và đáp Cấu tạo và chức năng của da cau tao va chuc nang cua da khoe dep Công nghệ y tế Cấu tạo và chức năng của da cau tao va chuc nang cua da khoe dep Tiểu đường Cấu tạo và chức năng của da cau tao va chuc nang cua da khoe dep Tim mạch Cấu tạo và chức năng của da cau tao va chuc nang cua da khoe dep Viêm xoang Cấu tạo và chức năng của da cau tao va chuc nang cua da khoe dep Amiđan Cấu tạo và chức năng của da cau tao va chuc nang cua da khoe dep Tóc Cấu tạo và chức năng của da cau tao va chuc nang cua da khoe dep Bộ não Cấu tạo và chức năng của da cau tao va chuc nang cua da khoe dep Miệng Cấu tạo và chức năng của da cau tao va chuc nang cua da khoe dep Mắt Cấu tạo và chức năng của da cau tao va chuc nang cua da khoe dep Tai Cấu tạo và chức năng của da cau tao va chuc nang cua da khoe dep Răng Cấu tạo và chức năng của da cau tao va chuc nang cua da khoe dep Tự kỷ Cấu tạo và chức năng của da cau tao va chuc nang cua da khoe dep Bệnh trĩ Cấu tạo và chức năng của da cau tao va chuc nang cua da khoe dep Dân văn phòng Cấu tạo và chức năng của da cau tao va chuc nang cua da khoe dep Bệnh thận Cấu tạo và chức năng của da cau tao va chuc nang cua da khoe dep Kiến thức thường thức Cấu tạo và chức năng của da cau tao va chuc nang cua da khoe dep Gut Cấu tạo và chức năng của da cau tao va chuc nang cua da khoe dep Mũi Cấu tạo và chức năng của da cau tao va chuc nang cua da khoe dep Chia sẻ và tâm sự Cấu tạo và chức năng của da cau tao va chuc nang cua da khoe dep Tiểu đường , đái tháo đường Cấu tạo và chức năng của da cau tao va chuc nang cua da khoe dep Bệnh viêm gan siêu vi A Cấu tạo và chức năng của da cau tao va chuc nang cua da khoe dep Bệnh viêm phổi Cấu tạo và chức năng của da cau tao va chuc nang cua da khoe dep Bệnh viêm dạ dày Cấu tạo và chức năng của da cau tao va chuc nang cua da khoe dep Sơ cứu Cấu tạo và chức năng của da cau tao va chuc nang cua da khoe dep Bệnh viêm đại tràng Cấu tạo và chức năng của da cau tao va chuc nang cua da khoe dep Bệnh lây qua đường tình dục Cấu tạo và chức năng của da cau tao va chuc nang cua da khoe dep Ung thư cổ tử cung Cấu tạo và chức năng của da cau tao va chuc nang cua da khoe dep Bệnh hen suyễn Cấu tạo và chức năng của da cau tao va chuc nang cua da khoe dep HPV Cấu tạo và chức năng của da cau tao va chuc nang cua da khoe dep HIV Cấu tạo và chức năng của da cau tao va chuc nang cua da khoe dep Bệnh sản phụ khoa Cấu tạo và chức năng của da cau tao va chuc nang cua da khoe dep Bệnh xuất tinh sớm Cấu tạo và chức năng của da cau tao va chuc nang cua da khoe dep Các bệnh về da Cấu tạo và chức năng của da cau tao va chuc nang cua da khoe dep Lưỡi Cấu tạo và chức năng của da cau tao va chuc nang cua da khoe dep Hiếm muộn Cấu tạo và chức năng của da cau tao va chuc nang cua da khoe dep Sỏi thận Cấu tạo và chức năng của da cau tao va chuc nang cua da khoe dep Da Cấu tạo và chức năng của da cau tao va chuc nang cua da khoe dep Công ty y dược Cấu tạo và chức năng của da cau tao va chuc nang cua da khoe dep Bệnh đầy hơi và trướng bụng Cấu tạo và chức năng của da cau tao va chuc nang cua da khoe dep Thuốc chữa bệnh gút (gout) Cấu tạo và chức năng của da cau tao va chuc nang cua da khoe dep Thuốc chữa bệnh phụ nữ - bệnh phụ khoa Cấu tạo và chức năng của da cau tao va chuc nang cua da khoe dep Dụng cụ y tế Cấu tạo và chức năng của da cau tao va chuc nang cua da

  Từ ngoài vào trong, da gồm 3 phần của da: thượng bì, bì và hạ bì

  1. THƯỢNG BÌ: (hay còn gọi biểu bì – ngoại biểu bì)

  - Lớp sừng: gồm những tế bào sừng xếp lớp như mái ngói lợp nhà chứa khoảng 10 lớp tế bào: 5 lớp ở dưới là lớp các tế bào non có hình dạng mập tròn, căng mọng nên khi các lớp này trồi lên chúng ta có cơ hội có một làn da đẹp. 5 lớp tế bào phía trên càng lên trên càng dẹp dần và đây cũng là lớp bảo vệ các tế bào phía dưới. Lớp sừng thường tróc khi tắm rửa kỳ cọ.

  Lợi dụng tính chất này mà ngành săn sóc da cho ra đời hệ thống tẩy tế bào chết nhằm mục đích kích thích chu kỳ tái tạo da để cho da được đẹp mịn màng tươi sáng.

  - Chu kỳ tái tạo da của người dưới 15 tuổi là: 10-15 ngày

  - Chu kỳ tái tạo da của ngươì 18 tuồi : 18-20 ngày

  - Chu kỳ tái taọ da của người 23 tuổi: 28 – 30 ngày

  - Chu kỳ tái tạo da của người 40 tuổi : 90 ngày

  Như vậy chúng ta tẩy tế bào chết là để gíup đỡ hệ thống tái tạo da trẻ hơn, nhanh hơn để có làn da trẻ hơn, tươi sáng hơn là điều không thể thiếu trong săn sóc da.

  - Lớp hạt: gồm những tế bào có nhân chứa nhiều hạt nhỏ

  - Lớp tế bào gai: lớp dày nhất, gồm những tế bào xếp thành nhiều tầng và có những cầu nối liên kết chúng với nhau.

  - Lớp tế bào đáy: tuy chỉ có một tầng nhưng có nhiệm vụ quan trọng nhất vì chúng sinh sản ra tế bào của những lớp trên. Giữa những tế bào đáy có xen kẽ những tế bào hắc tố (melanocyte) có nhiệm vụ tổng hợp hắc tố melanin quyết định màu da của mỗi người.

  Nếu bị chấn thương ở lớp ngoại biểu bì thì không có sẹo

  Nếu bị chấn thương ở lớp nội biểu bì thì sẽ để lại sẹo

  Màu da sáng, trắng hay sậm màu là do ảnh hưởng của hạt sắc tố melanin

  Loại da thường, khô hay nhờn là do ảnh hưởng của bì chi tuyến

  2. BÌ:

  Gồm những sợi collagen, sợi elastin đan với nhau thành một mạng lưới. Giữa những mạng lưới có những tế bào sợi, những sợi chân tóc lông, các tuyến mồ hôi, tuyến bã, mạch máu, mạch bạch huyết, sợi thần kinh. Sợi collagen và sợi elastin có nhiệm vụ giữ cho da được đàn hồi và căng. Tế bào sợi tổng hợp sợi collagen và sợi elastin.

  Tuyến mồ hôi: dưới da và dưới lỗ chân lông

  Tuyến tiết ra chất nhờn gọi là bì chi tuyến

   Cấu tạo và chức năng của da cau tao va chuc nang cua da

  Bì chi tuyến:

  Hoạt động mạnh: da nhờn

  Hoạt động yếu: da khô

  Hoạt động điều hòa: da thường

  Hoạt động mạnh ở trán, mũi, cằm: da hỗn hợp

  Bì chi tuyến của mỗi người hoạt động khác nhau dựa vào các yếu tố di truyền ăn uống, nghỉ ngơi, khí hậu và tâm sinh lý.

  3. HẠ BÌ:

  Gồm phần lớn là mô mỡ, một ít sợi collagen, sợi thần kinh xuyên qua hạ bì để đến bì

  VÀI THÔNG SỐ CỦA DA:

  - Toàn thể lớp da ở một người trung bình nặng khoảng 3,5 kg, nếu đem trãi ra thì diện tích khoảng 2m2

  - Da dày khoảng 2mm, mỏng nhất ở mí mắt, dày nhất ở lòng bàn tay, bàn chân

  - Có 140 -340 tuyến mồ hôi ở mỗi cm2 da

  - Da đầu, da mặt, lưng có nhiều tuyến bã nhất 400-900 tuyến bã ở mỗi cm2 da

  PHÂN LOẠI DA

  Xét về màu sắc, mỗi dân tộc đều có màu da khác nhau:

  - Dân tộc Châu Á da vàng

  - Dân tộc Châu Âu da trắng

  - Dân tộc Châu Phi da đen

  Xét về cấu tạo, da người cơ bản là giống nhau. Có 2 lớp ngoại biểu bì và nội biểu bì có chức năng bao bọc và che chở cơ thể. Nhưng do các nguyên nhân di truyền, khí hậu môi trường sống, tuổi tác… da chúng ta biểu hiện khác nhau ở mặt ngoài. Vì vậy có các loại da sau:

  1. Da thường (normal skin): mịn màng, tươi mát, lỗ chân lông nhỏ. Đây là loại da lý tưởng.

  2. Da nhờn (oily skin): nhờn, ướt, bóng loáng lỗ chân lông to dễ phát sinh mụn. Da nhờn vì bài tiết không được nên mỗi lỗ chân lông là một mụn cám đầu đen

  3. Da khô (dry skin): không mịn màng tươi mát, lỗ chân lông nhỏ. Da thường tróc vẩy và dễ phát sinh mụn trứng cá. Có hai loại da khô: da khô thiếu nước và da khô thiếu dầu.

  4. Da hỗn hợp (combination skin): trán, mũi, cằm nhờn. Hai bên má thì khô

  5. Da nhạy cảm (sensitive skin): bị dị ứng khi sử dụng bất kỳ mỹ phẩm nào hoặc bị dị ứng khi thời tiết thay đổi

  6. Da dị ứng (allergic skin): da có mụn đỏ do dị ứng mỹ phẩm, ngộ độc thức ăn hoặc dị ứng thức ăn do dùng thuốc trị bệnh

  7. Da sạm: sạm khô: quá khô, không điều trị kịp thời sẽ bị nám, sạm nhờn: do nhữn vết thâm của mụn để lại ngày càng chồng chất làm cho lớp da này dày cộm, cộng thêm lỗ chân lông to.

  8. Da lão hóa: thường là dày, cằn cỗi, xấu xí, xuất hiện ở bất cứ tuổi nào do sử dụng mỹ phẩm bừa bãi và làm việc trong môi trường ô nhiễm, độc hại, nắng nóng.

  CÁC CHỨC NĂNG CỦA DA

  Da là lớp màng sinh học, không chỉ là vỏ bọc ngoài cơ thể mà còn có nhiều chức năng khác nhau:

  - Điều hòa nhiệt độ cơ thể: giữ cho cơ thể luôn ở mức 37 độ C

  - Bài tiết chất độc cơ thể : ure, ammonia, acid uric….

  - Tạo vitamin D: giúp cho sự tăng trưởng và phát triển của xương

  - Giữ ẩm cho cơ thể: tránh sự bốc hơi nước làm khô da

  - Thu nhận cảm giác: nhờ vào những thụ cảm thể mà da có những cảm giác nóng, lạnh, đau…

  Touch