Lợi thế của "vòng 1" khiêm tốn
Tôi không may mắn được trời phú cho vòng 1 to như nhiều chị em khác cho dù em không phải là gầy. Em rất lo lắng, ít nữa có gia đình, ngực em nhỏ vậy thì có đủ sữa cho con bú hay không. Hôm trước em đọc được thông tin phụ nữ ngực nhỏ sẽ ít có nguy cơ bị ung thư vú hơn những người có ngực lớn và một thông tin nữa là cho con bú sẽ giảm khả năng bị ung thư vú. Thế thì rõ ràng những n khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dap Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày !!!
9.9 10 999
Loading...

khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dap

Tôi không may mắn được trời phú cho vòng 1 to như nhiều chị em khác cho dù em không phải là gầy. Em rất lo lắng, ít nữa có gia đình, ngực em nhỏ vậy thì có đủ sữa cho con bú hay không. Hôm trước em đọc được thông tin phụ nữ ngực nhỏ sẽ ít có nguy cơ bị ung thư vú hơn những người có ngực lớn và một thông tin nữa là cho con bú sẽ giảm khả năng bị ung thư vú. Thế thì rõ ràng những n khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dap

thiet ke website thiết kế website

khoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Tin tức khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Chăm sóc sức khỏe khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Chăm sóc sức khỏe cho trẻ em khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Chăm sóc sức khỏe vị thành niên khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ mang thai khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Bệnh chuyên khoa khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Giáo dục giới tính khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Eva khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Adam khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Các biện pháp tránh thai khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Làm đẹp khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Dinh dưỡng khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Danh nhân y học khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Danh nhân y học trong nước khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Danh nhân y học quốc tế khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Thuốc khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Đông y khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Tây y khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Ung thư khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Mẹo nhỏ khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Cơ thể tôi khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Tình dục khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Hỏi và đáp khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Công nghệ y tế khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Tiểu đường khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Tim mạch khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Viêm xoang khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Amiđan khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Tóc khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Bộ não khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Miệng khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Mắt khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Tai khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Răng khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Tự kỷ khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Bệnh trĩ khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Dân văn phòng khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Bệnh thận khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Kiến thức thường thức khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Gut khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Mũi khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Chia sẻ và tâm sự khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Tiểu đường , đái tháo đường khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Bệnh viêm gan siêu vi A khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Bệnh viêm phổi khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Bệnh viêm dạ dày khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Sơ cứu khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Bệnh viêm đại tràng khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Bệnh lây qua đường tình dục khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Ung thư cổ tử cung khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Bệnh hen suyễn khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày HPV khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày HIV khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Bệnh sản phụ khoa khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Bệnh xuất tinh sớm khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Các bệnh về da khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Lưỡi khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Hiếm muộn khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Sỏi thận khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Da khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Công ty y dược khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Bệnh đầy hơi và trướng bụng khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Thuốc chữa bệnh gút (gout) khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Thuốc chữa bệnh phụ nữ - bệnh phụ khoa khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dapkhoe-dep khoedephon Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày khoe va dep hon moi ngày Dụng cụ y tế khoe va dep hon moi ngay,suc khoe,tin tuc,benh chuyen khoa,thong tin y te,ung thu,cham soc suc khoe,danh nhan y hoc,lam dep,thuoc,giao duc gioi tinh,co the con nguoi,hoi va dap

Bài viết liên quan

Bạn đã đọc

  loithecuavong1khiemton loi the cua vong 1 khiem ton Lợi thế của "vòng 1" khiêm tốn

  không có nguy cơ để rồi chủ quan trước căn bệnh này nhé mà nguy cơ thấp hơn hổ biến ở chị em và nó cũng là nỗi lo lắng rất đỗi thường trực của chị em. Có nhiều nguyên nhân được coi là nguy cơ của bệnh ung thư vú, trong đó có chỏ sẽ ít có nguy cơ bị ung thư vú hơn những người có ngực lớn và một thông tin nữa là cho con bú sẽ giảm khả năng bị ung thư vú. Thế thì rõ ràng những n

  p tục phát triển trong giai đoạn nuôi con bằng sữa mẹ).  Con bú càng nhiều, lượng sữa càng tăng. Động tác mút vú mẹ sẽ kích thích sự tiết ocytocine ở n gây ra ung thư vú mà thôi. Bạn đừng nghĩ rằng, "vòng 1" của mình nhỏ thì sẽ không có nguy cơ để rồi chủ quan trước căn bệnh này nhé mà nguy cơ thấp hơn hổ biến ở chị em và nó cũng là nỗi lo lắng rất đỗi thường trực của chị em. Có nhiều nguyên nhân được coi là nguy cơ của bệnh ung thư vú, trong đó có chỏ sẽ ít có nguy cơ bị ung thư vú hơn những người có ngực lớn và một thông tin nữa là cho con bú sẽ giảm khả năng bị ung thư vú. Thế thì rõ ràng những n

  khoe dep Khỏe và đẹp hơn mỗi ngày Lợi thế của vòng 1 khiêm tốn loi the cua vong 1 khiem ton khoe dep Tin tức Lợi thế của vòng 1 khiêm tốn loi the cua vong 1 khiem ton khoe dep Chăm sóc sức khỏe Lợi thế của vòng 1 khiêm tốn loi the cua vong 1 khiem ton khoe dep Chăm sóc sức khỏe cho trẻ em Lợi thế của vòng 1 khiêm tốn loi the cua vong 1 khiem ton khoe dep Chăm sóc sức khỏe vị thành niên Lợi thế của vòng 1 khiêm tốn loi the cua vong 1 khiem ton khoe dep Chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi Lợi thế của vòng 1 khiêm tốn loi the cua vong 1 khiem ton khoe dep Chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ mang thai Lợi thế của vòng 1 khiêm tốn loi the cua vong 1 khiem ton khoe dep Bệnh chuyên khoa Lợi thế của vòng 1 khiêm tốn loi the cua vong 1 khiem ton khoe dep Giáo dục giới tính Lợi thế của vòng 1 khiêm tốn loi the cua vong 1 khiem ton khoe dep Eva Lợi thế của vòng 1 khiêm tốn loi the cua vong 1 khiem ton khoe dep Adam Lợi thế của vòng 1 khiêm tốn loi the cua vong 1 khiem ton khoe dep Các biện pháp tránh thai Lợi thế của vòng 1 khiêm tốn loi the cua vong 1 khiem ton khoe dep Làm đẹp Lợi thế của vòng 1 khiêm tốn loi the cua vong 1 khiem ton khoe dep Dinh dưỡng Lợi thế của vòng 1 khiêm tốn loi the cua vong 1 khiem ton khoe dep Danh nhân y học Lợi thế của vòng 1 khiêm tốn loi the cua vong 1 khiem ton khoe dep Danh nhân y học trong nước Lợi thế của vòng 1 khiêm tốn loi the cua vong 1 khiem ton khoe dep Danh nhân y học quốc tế Lợi thế của vòng 1 khiêm tốn loi the cua vong 1 khiem ton khoe dep Thuốc Lợi thế của vòng 1 khiêm tốn loi the cua vong 1 khiem ton khoe dep Đông y Lợi thế của vòng 1 khiêm tốn loi the cua vong 1 khiem ton khoe dep Tây y Lợi thế của vòng 1 khiêm tốn loi the cua vong 1 khiem ton khoe dep Ung thư Lợi thế của vòng 1 khiêm tốn loi the cua vong 1 khiem ton khoe dep Mẹo nhỏ Lợi thế của vòng 1 khiêm tốn loi the cua vong 1 khiem ton khoe dep Cơ thể tôi Lợi thế của vòng 1 khiêm tốn loi the cua vong 1 khiem ton khoe dep Tình dục Lợi thế của vòng 1 khiêm tốn loi the cua vong 1 khiem ton khoe dep Hỏi và đáp Lợi thế của vòng 1 khiêm tốn loi the cua vong 1 khiem ton khoe dep Công nghệ y tế Lợi thế của vòng 1 khiêm tốn loi the cua vong 1 khiem ton khoe dep Tiểu đường Lợi thế của vòng 1 khiêm tốn loi the cua vong 1 khiem ton khoe dep Tim mạch Lợi thế của vòng 1 khiêm tốn loi the cua vong 1 khiem ton khoe dep Viêm xoang Lợi thế của vòng 1 khiêm tốn loi the cua vong 1 khiem ton khoe dep Amiđan Lợi thế của vòng 1 khiêm tốn loi the cua vong 1 khiem ton khoe dep Tóc Lợi thế của vòng 1 khiêm tốn loi the cua vong 1 khiem ton khoe dep Bộ não Lợi thế của vòng 1 khiêm tốn loi the cua vong 1 khiem ton khoe dep Miệng Lợi thế của vòng 1 khiêm tốn loi the cua vong 1 khiem ton khoe dep Mắt Lợi thế của vòng 1 khiêm tốn loi the cua vong 1 khiem ton khoe dep Tai Lợi thế của vòng 1 khiêm tốn loi the cua vong 1 khiem ton khoe dep Răng Lợi thế của vòng 1 khiêm tốn loi the cua vong 1 khiem ton khoe dep Tự kỷ Lợi thế của vòng 1 khiêm tốn loi the cua vong 1 khiem ton khoe dep Bệnh trĩ Lợi thế của vòng 1 khiêm tốn loi the cua vong 1 khiem ton khoe dep Dân văn phòng Lợi thế của vòng 1 khiêm tốn loi the cua vong 1 khiem ton khoe dep Bệnh thận Lợi thế của vòng 1 khiêm tốn loi the cua vong 1 khiem ton khoe dep Kiến thức thường thức Lợi thế của vòng 1 khiêm tốn loi the cua vong 1 khiem ton khoe dep Gut Lợi thế của vòng 1 khiêm tốn loi the cua vong 1 khiem ton khoe dep Mũi Lợi thế của vòng 1 khiêm tốn loi the cua vong 1 khiem ton khoe dep Chia sẻ và tâm sự Lợi thế của vòng 1 khiêm tốn loi the cua vong 1 khiem ton khoe dep Tiểu đường , đái tháo đường Lợi thế của vòng 1 khiêm tốn loi the cua vong 1 khiem ton khoe dep Bệnh viêm gan siêu vi A Lợi thế của vòng 1 khiêm tốn loi the cua vong 1 khiem ton khoe dep Bệnh viêm phổi Lợi thế của vòng 1 khiêm tốn loi the cua vong 1 khiem ton khoe dep Bệnh viêm dạ dày Lợi thế của vòng 1 khiêm tốn loi the cua vong 1 khiem ton khoe dep Sơ cứu Lợi thế của vòng 1 khiêm tốn loi the cua vong 1 khiem ton khoe dep Bệnh viêm đại tràng Lợi thế của vòng 1 khiêm tốn loi the cua vong 1 khiem ton khoe dep Bệnh lây qua đường tình dục Lợi thế của vòng 1 khiêm tốn loi the cua vong 1 khiem ton khoe dep Ung thư cổ tử cung Lợi thế của vòng 1 khiêm tốn loi the cua vong 1 khiem ton khoe dep Bệnh hen suyễn Lợi thế của vòng 1 khiêm tốn loi the cua vong 1 khiem ton khoe dep HPV Lợi thế của vòng 1 khiêm tốn loi the cua vong 1 khiem ton khoe dep HIV Lợi thế của vòng 1 khiêm tốn loi the cua vong 1 khiem ton khoe dep Bệnh sản phụ khoa Lợi thế của vòng 1 khiêm tốn loi the cua vong 1 khiem ton khoe dep Bệnh xuất tinh sớm Lợi thế của vòng 1 khiêm tốn loi the cua vong 1 khiem ton khoe dep Các bệnh về da Lợi thế của vòng 1 khiêm tốn loi the cua vong 1 khiem ton khoe dep Lưỡi Lợi thế của vòng 1 khiêm tốn loi the cua vong 1 khiem ton khoe dep Hiếm muộn Lợi thế của vòng 1 khiêm tốn loi the cua vong 1 khiem ton khoe dep Sỏi thận Lợi thế của vòng 1 khiêm tốn loi the cua vong 1 khiem ton khoe dep Da Lợi thế của vòng 1 khiêm tốn loi the cua vong 1 khiem ton khoe dep Công ty y dược Lợi thế của vòng 1 khiêm tốn loi the cua vong 1 khiem ton khoe dep Bệnh đầy hơi và trướng bụng Lợi thế của vòng 1 khiêm tốn loi the cua vong 1 khiem ton khoe dep Thuốc chữa bệnh gút (gout) Lợi thế của vòng 1 khiêm tốn loi the cua vong 1 khiem ton khoe dep Thuốc chữa bệnh phụ nữ - bệnh phụ khoa Lợi thế của vòng 1 khiêm tốn loi the cua vong 1 khiem ton khoe dep Dụng cụ y tế Lợi thế của vòng 1 khiêm tốn loi the cua vong 1 khiem ton

  Tôi không may mắn được trời phú cho "vòng 1" to như nhiều chị em khác cho dù em không phải là gầy. Em rất lo lắng, ít nữa có gia đình, ngực em nhỏ vậy thì có đủ sữa cho con bú hay không. Hôm trước em đọc được thông tin phụ nữ ngực nhỏ sẽ ít có nguy cơ bị ung thư vú hơn những người có ngực lớn và một thông tin nữa là cho con bú sẽ giảm khả năng bị ung thư vú. Thế thì rõ ràng những người có ngực lớn, nhiều sữa cho con sẽ ít bị ung thư vú hơn chứ. Em rất băn khoăn về điều này. Mong bác sĩ tư vấn giúp em. Em xin cảm ơn! (Y Vân, Hoàn Kiếm, HN)

   

  Bạn Y Vân thân mến,

  Có thể nói, ung thư vú là một loại ung thư khá phổ biến ở chị em và nó cũng là nỗi lo lắng rất đỗi thường trực của chị em.

  Có nhiều nguyên nhân được coi là nguy cơ của bệnh ung thư vú, trong đó có cả vấn đề kích thước "vòng 1".Về mặt lý thuyết thì kích thước ngực càng lớn thì mạng lưới mô ngực cũng càng lớn. Điều này có nghĩa là tế bào cũng nhiều hơn. Nếu các tế bào này có một đột biến di truyền có thể thành tế bào ung thư. Đây có thể coi là lợi thế của "vòng 1" khiêm tốn.

   Lợi thế của vòng 1 khiêm tốn loi the cua vong 1 khiem ton

  Ngực nhỏ không có nghĩa là sẽ ít sữa nhưng ít nguy cơ bị ung thư vú. Ảnh minh họa

  Tuy nhiên, ung thư vú có thể xảy ra do các yếu tố khác nhau, bao gồm lịch sự gia đình, chế độ ăn uống, mặc áo ngực chật, tuổi tác, trọng lượng cơ thể... Vì vậy, kích thước ngực chỉ là một nguyên nhân trong số rất nhiều nguyên nhân có thể gây ra ung thư vú mà thôi. Bạn đừng nghĩ rằng, "vòng 1" của mình nhỏ thì sẽ không có nguy cơ để rồi chủ quan trước căn bệnh này nhé mà nguy cơ thấp hơn so với "vòng 1" lớn mà thôi.

  Vấn đề thứ hai của bạn là "ngực nhỏ thì tiết ít sữa, không đủ sữa cho con bú". Thực tế, không có bằng chứng khoa học nào chứng minh kích thước "vòng 1" tỉ lệ thuận với sự tiết sữa của người phụ nữ.

  Kích thước ngực mẹ không cản trở việc nuôi con bằng sữa mẹ. Ngực to hay nhỏ là do tổ chức mô mỡ nhiều hay ít, còn tế bào tuyến sữa thì tương đương nhau ở các bà mẹ, vì thế, ngực phụ nữ dù to hay nhỏ đều có khả năng tiết sữa để nuôi con. Những người mẹ nuôi con bằng sữa mẹ thường có ngực to hơn vì chúng chứa đầy sữa (các hormone tạo sữa có từ khi còn mang thai và tiếp tục phát triển trong giai đoạn nuôi con bằng sữa mẹ). 

  Con bú càng nhiều, lượng sữa càng tăng. Động tác mút vú mẹ sẽ kích thích sự tiết ocytocine ở não mẹ làm cho sữa trong vú chảy ra, nếu bé mút nhiều, thường xuyên, cơ thể mẹ sẽ sản xuất nhiều sữa; nếu bé ít mút thì sữa mẹ cũng sẽ ít được tiết ra ít.

  Vậy nên, bạn đừng quá lo lắng đến chuyện "vòng 1" nhỏ thì sẽ không đủ sữa cho con sau này nhé. Tốt nhất, bạn nên chăm sóc sức khỏe của mình thật tốt để sau này có thể chăm con một cách tốt nhất.

  Touch